Interaktiv DRG
Grupperingsnøgle
select
Område
select

Interaktiv DRG er et værktøj, som er baseret på grupperingsnøglerne for de pågældende år. Interaktiv kan benyttes til at få svar på, hvilken DRG eller DAGS gruppe en patient vil blive grupperet til. Dette sker ved indtastning af patientens diagnose- og operationskoder samt oplysning om køn, alder og udskrivningsmåde.
Diagnose og tillægskoder
Søg i SKS-klassifikationerne (kode og/eller fritekst) 
Vælg koder i SKS-klassifikationerne ved at klikke i vinduet
 • (B) Behandlings- og plejeklassifikation
 • (D) Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande
 • (M) Lægemiddelstofklassifikation ATC
 • (N) Anæstesi, intensiv, præhospital
 • Tillægskoder
 • Diverse procedurekoder (ZZ kodelister)

 
 
 
Procedure og tillægskoder
 
Vælg koder i SKS-klassifikationerne ved at klikke i vinduet
 • (A) Administrative forhold
 • (B) Behandlings- og plejeklassifikation
 • (F) Klassifikation af funktionsevne,-nedsæt. og helbredstilstand
 • (K) Klassifikation af operationer
 • (M) Lægemiddelstofklassifikation ATC
 • (N) Anæstesi, intensiv, præhospital
 • (U) Klassifikation af undersøgelser
 • (W) Klassifikation vedr. klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Tillægskoder
 • Diverse procedurekoder (ZZ kodelister)
 • ZZK, ZZP, ZZV og ZPP koder samt pseudo-procedurekoder (cancer, aflyste, afbrudte)

 
 
 
Nyt på Interaktiv DRG
Kriterier
Patienttype Køn
select
select
 
Alder:        
Akut:
 
Indlagt Vigt. opr.
Udskrevet Udskrivningsmåde
select
 
Førstegangsfødende
Fleregangsfødende
Antal fødsler ej angivet
Vægt før graviditet (i kg)  
Højde (i cm)